Thủ tục hải quan 

Thủ tục nhập khẩu tã em bé có bị kiểm soát chất lượng?

Sản phẩm tã dạng quần, tã dán dùng cho em bé hàng mới 100 phần trăm không là mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện nên Công ty có thể làm thủ tục nhập khẩu như hàng hóa thông thường khác.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ, nếu mặt hàng được làm từ sản phẩm dệt may hoặc có thành phần là sản phẩm dệt may thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30/10/2015 của Bộ Công Thương, khi nhập khẩu phải đăng ký với cơ quan kiểm tra chất lượng, do Bộ Công Thương công bố trong từng thời kỳ, bạn cần liên hệ với Cơ quan hải quan tại cửa khẩu nhập để được biết rõ. Trường hợp mặt hàng được làm từ sản phẩm không phải dệt may, hiện tại chưa có quy định nào kiểm soát chất lượng khi nhập khẩu, đề nghị bạn liên hệ với Bộ Công Thương để biết quy định quản lý chất lượng mặt hàng này khi tiêu thụ tại thị trường trong nước (nếu có).

Thủ tục hải quan nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

(Nguồn:dncustoms.gov.vn)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or