Thủ tục hải quan 

Thủ tục nhập khẩu màn hình laptop

Thủ tục nhập khẩu màn hình laptop:

Hồ sơ thủ tục nhập khẩu đề nghị bạn đọc tham khảo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

tải xuống

Về chính sách mặt hàng:

Căn cứ Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thì mặt hàng màn hình máy đã qua sử dụng thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Như vậy, trường hợp công ty bạn nhập khẩu màn hình laptop cũ thì không được phép nhập khẩu; trường hợp công ty bạn nhập khẩu màn hình laptop mới thì được phép nhập khẩu.

Lưu ý:
Ngoài ra, khi nhập khẩu các sản phẩm công nghệ thông tin, đề nghị bạn đọc tham khảo Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông “Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông” để thực hiện.

Về dán nhãn năng lượng:

– Tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 09 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định Danh mục phượng tiện, thiết bị phải dãn nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện thì “màn hình máy tính” thuộc danh mục trên.

(Nguồn:customs.gov.vn)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or