Thủ tục hải quan 

Thủ tục nhập khẩu chai xịt giảm đau khi bị chấn thương

Hỏi:

Công ty muốn nhập khẩu mặt hàng “Chai xịt giảm đau tức thời khi chấn thương trong lĩnh vực thể thao”. Xin quý Cục hướng dẫn mã HS và cho biết mặt hàng này có phải xin phép hay là kiểm tra chuyên ngành không?

Trả lời:

Thủ tục nhập khẩu chai xịt giảm đau khi bị chấn thương

1/Về trình tự, thủ tục nhập khẩu,hồ sơ hải quan nhập khẩu: đề nghị bạn đọc tham khảo quy định tại Thông tư số38/2015/TT-BTC  của Bộ Tài chính “Quy định về thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”

2/ Chính sách mặt hàng:

Căn cứ Điều 7 Thông tư 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế quy định:

“Nhập khẩu thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

1. Cấm nhập khẩu để làm thuốc dùng cho người các thuốc thành phẩm và nguyên liệu làm thuốc quy định tại Danh mục nguyên liệu và thuốc thành phẩm cấm nhập khẩu để làm thuốc (Phụ lục ).

2. Thuốc có số đăng ký lưu hành còn hiệu lực, trừ thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc, được nhập khẩu theo nhu cầu không phải đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu hoặc xác nhận đơn hàng nhập khẩu.

3. Thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu của Cục Quản lý dược- Bộ Y tế bao gồm:

a) Thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc, kể cả dạng đơn chất hoặc phối hợp đó có số đăng ký lưu hành còn hiệu lực;

b) Thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế chưa có số đăng ký;

c) Bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc.”

Đề nghị Công ty tham khảo và đối chiếu với Danh mục Cấm nhập khẩu để làm thuốc dùng cho người xem mặt hàng nhập khẩu của Công ty có được phép nhập khẩu hay không. Ngoài ra nếu mặt hàng thuốc của Công ty chưa có số đăng ký thì Công ty phải xin giấy phép của Cục Quản lý dược- Bộ Y tế trước khi làm thủ tục nhập khẩu.

3/ Mã HS:

– Căn cứ vào Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Căn cứ vào Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới (HS 2007).

– Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2016 ban hành theo Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.

Do Công ty không mô tả chi tiết hàng hóa hay tài liệu thể hiện thành phần hóa học của lô hàng nên chúng tôi không thể tư vấn chính xác mã HS, công có thể tham khảo nhóm 3004 để áp mã HS cho lô hàng.

Lưu ý, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của Công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or