Thủ tục hải quan 

Thủ tục nhập khẩu cá giống

Thủ tục nhập khẩu cá giống

cung-cap-ca-loc-giong

 

Về trình tự, thủ tục nhập khẩu,hồ sơ hải quan nhập khẩu: đề nghị bạn đọc tham khảo quy định tại Thông tư số38/2015/TT-BTC  của Bộ Tài chính “Quy định về thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”

Ngoài ra, các loài cá có vẩy, cá da trơn và các loài các khác thuộc Danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch ban hành kèm theo Thông tư số 32/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/7/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Do đó, khi nhập khẩu mặt hàng này, ngoài bộ hồ sơ hải quan theo quy định, công ty bạn còn phải nộp 01 bản sao và xuất trình bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản do cơ quan Kiểm dịch cấp cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan.

Khi nhập khẩu giống vật nuôi, côn trùng các loại chưa có ở Việt Nam, hàng hoá mới lần đầu nhập khẩu vào Việt Nam và hàng hóa ngoài danh mục đã được sử dụng tại Việt Nam công ty bạn phải xin phép khảo nghiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về thuế nhập khẩu bạn tham khảo :Thông tư số 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2015 – 2018
Để được hưởng thuế suất ACFTA theo Biểu thuế này, hàng nhập khẩu bắt buộc phải có C/O Form E và được vận chuyển thẳng từ các 9 nước ASEAN (gồm: Bruney, Philipin, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanma, Singapore, Thái Lan) và Trung Quốc đến Việt Nam. Hàng nhập khẩu từ khu phi thuế quan tại Việt Nam nếu có C/O Form E cũng được hưởng thuế suất ACFTA

(Nguồn:customs.gov.vn)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or