Thủ tục hải quan 

Thủ tục hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất

Căn cứ Điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:

“Điều 48. Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất

1. Các hình thức tái xuất hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan bao gồm:

a) Tái xuất để trả cho khách hàng ở nước ngoài;

b) Tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan.

2. Hồ sơ hải quan:

a) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu;

b) Văn bản chấp nhận nhận lại hàng của chủ hàng nước ngoài (nếu hàng xuất khẩu trả lại cho chủ hàng bán lô hàng này): nộp 01 bản chụp;

c) Quyết định buộc tái xuất của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 01 bản chụp.”

Đối chiếu quy định nêu trên, công ty làm thủ tục tái xuất theo quy định tại Điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-CPngày 21/01/2015 của Chính phủ. Việc khai báo tờ khai xuất khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Để  biết loại hình XNK bạn Căn cứ công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan nhé.

 

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or