Thủ tục hải quan 

Được phép khai báo chung tờ khai cho lô hàng tháo rời vận chuyển nhiều chuyến

Hỏi:

Công ty xin hỏi cùng 1 lô hàng đồng bộ nhưng tháo rời ra vì cồng kềnh không thể đi cùng nhau (cùng P/O, Invoice, cùng người mua, người bán) có nhiều bill (2 bill trở lên) thì có được khai báo cùng 1 tờ khai được không? Trường hợp hàng về cùng 1 lần? Trường hợp hàng về khác nhau?
Trả lời:

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“1. Nguyên tắc khai hải quan

b) Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình khác nhau thì phải khai trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu khác nhau theo từng loại hình tương ứng;”

Căn cứ Khoản 2 Điều 25 Luật Hải quan quy định:

“2. Tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp 1 lô hàng có cùng hợp đồng, invoice, nhưng có đến 2 Bill trở lên nếu hàng hoá này nhập khẩu cùng 1 loại hình thì Công ty được phép mở 1 tờ khai khi hàng hóa về cùng đợt. Trường hợp lô hàng về khác đợt, Công ty vẫn được mở 1 tờ khai nhưng phải thanh lý được tờ khai (hàng của các đợt phải về hết đến cửa khẩu nhập; phải xuất trình hàng hóa đầy đủ của các đợt để kiểm tra thực tế nếu có,…) trong thời hạn hiệu lực của tờ khai là 15 ngày kể từ ngày đăng ký.

Lưu ý khi thực hiện nhập khẩu máy móc đồng bộ tháo rời công ty cần tham khảo quy định Điều 7 Thông tư14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính.

(Nguồn:dncustoms.gov.vn)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or