Thủ tục hải quan 

Thủ tục nhập khẩu mô tô điện phải đăng ký kiểm tra chất lượng

Hỏi:

Công ty dự định phân phối mặt hàng xe mô tô điện dạng nguyên chiếc hoặc linh kiện. Công ty xin hỏi:

1. Nhập khẩu nguyên chiếc xe mô tô điện có xuất xứ từ Trung Quốc, thuế suất nhập khẩu không có C/O và có C/O sẽ là bao nhiêu? Điều kiện, tiêu chuẩn để được nhập khẩu xe mô tô điện và để xe được lưu thông tại thị trường Việt Nam?

2. Công ty có được phép nhập khẩu 100 phần trăm linh phụ kiện về lắp ráp tại Việt Nam hay không? Trường hợp không được phép nhập khẩu 100 phần trăm linh phụ kiện thì chúng tôi phải đảm bảo bao nhiêu tỷ lệ phần trăm nội địa hóa? Quy định về xưởng lắp ráp, dây chuyền lắp ráp ?

Trả lời:

1. Nhập khẩu xe nguyên chiếc:

a) Điều kiện nhập khẩu:

Mặt hàng mô tô điện mới 100 phần trăm không thuộc diện cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ nên công ty có thể làm thủ tục nhập khẩu như hàng hóa thông thường khác.

Căn cứ Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ thì mặt hàng mô tô, xe máy (kể cả mopeds) thuộc diện phải kiểm tra chất lượng nhà nước khi nhập khẩu.

Ngoài ra, các loại xe có động cơ chở người, mô tô, xe máy hai, ba bánh các loại, xe đạp điện nằm trong Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Giao Thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 63/2011/TT-BGTVT ngày 22/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải. Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 63/2011/TT-BGTVT thì hàng hóa thuộc Danh mục này được thực hiện theo nguyên tắc sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra thị trường, hoặc đưa vào khai thác, sử dụng phải được chứng nhận công bố hoặc thử nghiệm, nghiệm thu phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia hoặc quy định về quản lý chất lượng tương ứng do Bộ Giao thông vận tải ban hành.

b) Thuế nhập khẩu:

Đề nghị công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu (dung tích xilanh) để áp mức thuế suất phù hợp:

– Trường hợp hàng nhập khẩu có giấy chứng nhận xuất xứ mẫu E: Áp dụng Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2015-2018 ban hành kèm theo Thông tư số 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính.

– Trường hợp hàng nhập khẩu không có giấy chứng nhận xuất xứ mẫu E: Áp dụng Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính.

2. Nhập khẩu linh kiện:

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày  20/11/2013 của Chính phủ, trường hợp công ty là thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh, trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; Trường hợp công ty có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa phù hợp với giấy phép đầu tư.

Căn cứ khoản 3 Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định:

“Điều 7. Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hoá nhập khẩu trước khi đưa ra thị trường

3. Đối với hàng hoá nhóm 2 có quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến điều kiện của quá trình sản xuất cho sản phẩm, hàng hoá đó thì người nhập khẩu phải cung cấp thêm giấy chứng nhận liên quan đến điều kiện của quá trình sản xuất do tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc tổ chức chứng nhận được thừa nhận cấp”.

Mặt hàng xe mô tô điện nằm trong Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Danh mục hàng hóa nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Giao Thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 63/2011/TT-BGTVT ngày 22/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải. Do vậy, trường hợp công ty nhập khẩu linh kiện để sản xuất, lắp ráp thành mô tô điện hoàn chỉnh thì công ty phải có giấy chứng nhận liên quan đến điều kiện của quá trình sản xuất do tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc tổ chức chứng nhận được thừa nhận cấp.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or