Kiến thức xuất nhập khẩu Marketing Logistics 

Bài thơ ” PHẬN CHỨNG TỪ – DOCS”.

Gửi tặng ACE bạn bè ai đang làm nhân viên Docs nghề XNK của chúng ta

***** PHẬN CHỨNG TỪ *****

images
Trong nghiệp Xuất-Nhập ngoại thương
Chứng từ- làm Docs cũng xương nhiều điều
Vào nghề chưa thể cao siêu
Sau khi thành cáo, chế “liều” như không (có ai chưa từng chế docs? :D)

Chứng từ hàng xuất, Lẻ-Cont (LCL/FCL)
Pi-Âu vừa nhận, check không vấn đề (P/O)
Nhanh tay chớ được lề mề
Pi-Ai, Contract gửi về khách luôn (PI, SC)

Cân đối sản xuất, gom-buôn
Check lịch tàu chạy, book luôn khớp hàng (lo lấy booking)
Giá cước, phụ phí rõ ràng
Freq, slots sẵn sàng đóng cont (Frequency/Slots tàu)

Load xong làm tiếp gì không?
Khai truyền Vi-nac rồi thông quan hàng(VNACCS)
Hao hụt, định mức rõ ràng
Hồ sơ, giấy phép, đủ hàng chóng đi

Tàu đi, sau đó làm chi?
Chứng từ chuẩn bị rồi đi xuất trình
Invoice, Bill gốc mới tinh
Hun trùng, kiểm dịch phải dinh đúng ngày (Fumi, Phyto cert)

Bảo hiểm, Chất lượng trong tay (Insurance/Quality cert)
C/O,Ben-cert xưa nay thường dùng (Beneficiary cert)
Advice, Số lượng đi cùng (Shipment advice/cert of quantity)
Thêm Debit Note bổ sung đòi tiền

Như vậy chưa phải xong liền
Làm thêm hối phiếu lấy tiền qua bank (Bill of Exchange)
Chiết khấu làm chuẩn tiền nhanh
Sớm quay vòng vốn, tiền thành thuốc tiên

Hàng nhập chứng từ chẳng hiền
Giấy phép nhập khẩu dính liền hải quan
Kiểm tra chất lượng gian nan
Chuyên nghành chồng chéo các ban-bộ-ngành

Hợp quy, công bố khỏe-lành
An toàn, kiểm dịch, ngọn ngành mới xong
Chi phí quan hệ ngoài-trong
Hàng ra khỏi bãi, trong lòng mới yên

Docs giao nhận nghiệp vụ chuyên
Lo chứng từ xuất cho bên Shipper
Thanh lý, vào sổ đúng giờ
Ét-ai nhận được, Bê-Lờ gửi luôn (SI and BL)

Sai-ni nhập hàng có suôn (Consignee)
Docs giao nhận phải lo luôn giấy tờ
Giấy báo hàng tới, ngày-giờ (NOA)
Khai luôn Ecus, rồi chờ thông quan

Giấy phép nhập khẩu bộ-ban
Lấy mẫu,kiểm định,liên quan chuyên nghành
Dán nhãn… thủ tục chính hành
Anh em còn phải rất rành “ngoại giao”

Thủ tục, quy trình ra sao
Làm nhiều, đi khắp thành cao thủ liền
Khó khăn, áp lực, ít tiền
Xin chớ nản chí, chọn liền docs đi

Làm docs cho công ty gì
Xuất-Nhập-giao nhận ngại chi vấn đề
Chúc em,anh,chị trong nghề
Luôn yêu công việc, chắc về thành công

Nguồn: Mr Ha Le 098 699 5346

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or