Biểu thuế - Tra cứu biểu thuế Công cụ  

Biểu thuế Xuất nhập khẩu 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (file excel)

Biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 là sách nghiệp vụ trọng yếu sử dụng trong công tác xuất nhập khẩu việt nam dành cho cán bộ thuế xuất nhập khẩu, cán bộ Hải quan và tổ chức cá nhân có hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam, biểu thuế xuất nhập khẩu có 2 bản chính đó là: biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2015 và biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015 tức chỉ có mình tiếng việt

 

 

Link download :  BIEU THUE 2015 Mark basic

Tham khảo thêm biểu thuế xuất nhập khẩu các năm trước

Biểu thuế XNK năm 2013: Bieu thue xuat nhap khau 2013 – VUQUYHUNG(1)

Biểu thuế XNK năm 2014: BIEU THUE XUAT NHAP KHAU 2014

Biểu thuế XNK năm 2016: Bộ tài chính vừa ban hành Thông tư số: 182/2015/TT-BTC, về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Thông tư 182/2015/TT-BTC sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.

Download : 182_2015_TT-BTC_vnlogs

Biểu thuế XNK năm 2016: Bieu thue XNK 2016 bao gom cac bieu thue XNK theo FTA

Biểu thuế XNK năm 2018 : BIEU THUE XNK 2018

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or