Danh sách và địa chỉ hãng tàu 

Top 100 hãng tàu trên thế giới

Ngày nay, có 6.061 tàu đang hoạt động trên các ngành nghề vận tải, cho 19.973.600 TEU và 250.012.160 TDW
Bao gồm 5.136 tàu chia khoang cho 19.532.270 TEU

SKY_HOPE

 

> Tỷ lệ hiển thị trên bên trái của mỗi thanh đại diện cho phần của nhà điều hành của hạm đội tàu thế giới về TEU.
> Các thanh màu ánh sáng bên phải đại diện cho các container hiện tại (đơn đặt hàng).

Rnk Operator Teu Share
 

Existing fleet

 

Orderbook

1 APM-Maersk 3,047,833 15.3%  
2 Mediterranean Shg Co 2,673,818 13.4%  
3 CMA CGM Group 1,798,015   9.0%  
4 Evergreen Line 946,949   4.7%  
5 Hapag-Lloyd 944,994   4.7%  
6 COSCO Container L. 864,229   4.3%  
7 CSCL 704,478   3.5%  
8 Hamburg Süd Group 625,354   3.1%  
9 Hanjin Shipping 622,190   3.1%  
10 OOCL 589,650   3.0%  
11 MOL 581,843   2.9%  
12 APL 555,571   2.8%  
13 Yang Ming Marine Transport Corp. 532,620   2.7%  
14 NYK Line 509,496   2.6%  
15 UASC 470,365   2.4%  
16 K Line 398,840   2.0%  
17 PIL (Pacific Int. Line) 384,527   1.9%  
18 Hyundai M.M. 380,403   1.9%  
19 Zim 360,054   1.8%  
20 Wan Hai Lines 209,121   1.0%  
21 X-Press Feeders Group 121,753   0.6%  
22 KMTC 104,060   0.5%  
23 HDS Lines 88,608   0.4%  
24 SITC 85,212   0.4%  
25 TS Lines 73,644   0.4%  
26 Simatech 59,336   0.3%  
27 Arkas Line / EMES 57,976   0.3%  
28 Quanzhou An Sheng Shg Co 51,513   0.3%  
29 Zhonggu Shipping 46,510   0.2%  
30 RCL (Regional Container L.) 46,125   0.2%  

 

  Total Owned Chartered Orderbook
Rnk Operator TEU Ships TEU Ships TEU Ships % Chart TEU Ships % existing
1 APM-Maersk 3,047,833 603 1,726,378 260 1,321,455 343 43.4% 455,094 36 14.9%
2 Mediterranean Shg Co 2,673,818 505 1,051,089 189 1,622,729 316 60.7% 698,694 54 26.1%
3 CMA CGM Group 1,798,015 474 601,720 87 1,196,295 387 66.5% 340,242 31 18.9%
4 Evergreen Line 946,949 200 539,483 105 407,466 95 43.0% 374,508 32 39.5%
5 Hapag-Lloyd 944,994 176 523,749 71 421,245 105 44.6% 52,500 5 5.6%
6 COSCO Container L. 864,229 165 464,412 85 399,817 80 46.3% 318,386 21 36.8%
7 CSCL 704,478 137 486,802 65 217,676 72 30.9% 108,000 8 15.3%
8 Hamburg Süd Group 625,354 132 281,511 43 343,843 89 55.0% 43,760 7 7.0%
9 Hanjin Shipping 622,190 102 278,102 38 344,088 64 55.3% 36,120 4 5.8%
10 OOCL 589,650 111 357,082 50 232,568 61 39.4% 135,488 7 23.0%
11 MOL 581,843 103 175,092 26 406,751 77 69.9% 140,920 8 24.2%
12 APL 555,571 89 399,895 51 155,676 38 28.0%      
13 Yang Ming Marine Transport Corp. 532,620 102 196,481 42 336,139 60 63.1% 98,560 7 18.5%
14 NYK Line 509,496 107 284,516 49 224,980 58 44.2% 140,000 10 27.5%
15 UASC 470,365 56 297,876 32 172,489 24 36.7% 184,431 11 39.2%
16 K Line 398,840 70 80,150 12 318,690 58 79.9% 83,220 6 20.9%
17 PIL (Pacific Int. Line) 384,527 157 287,015 119 97,512 38 25.4% 50,467 7 13.1%
18 Hyundai M.M. 380,403 57 165,080 22 215,323 35 56.6% 60,000 6 15.8%
19 Zim 360,054 81 39,721 9 320,333 72 89.0%      
20 Wan Hai Lines 209,121 89 169,267 72 39,854 17 19.1%      
21 X-Press Feeders Group 121,753 80 19,661 14 102,092 66 83.9%      
22 KMTC 104,060 54 39,163 24 64,897 30 62.4% 3,600 2 3.5%
23 HDS Lines 88,608 22 6,864 3 81,744 19 92.3%      
24 SITC 85,212 69 43,733 37 41,479 32 48.7% 9,040 5 10.6%
25 TS Lines 73,644 38 3,156 2 70,488 36 95.7% 3,600 2 4.9%
26 Simatech 59,336 20 13,576 6 45,760 14 77.1% 4,350 1 7.3%
27 Arkas Line / EMES 57,976 41 46,062 31 11,914 10 20.5% 11,016 4 19.0%
28 Quanzhou An Sheng Shg Co 51,513 41 48,789 35 2,724 6 5.3% 5,450 3 10.6%
29 Zhonggu Shipping 46,510 42 36,918 20 9,592 22 20.6% 22,500 9 48.4%
30 RCL (Regional Container L.) 46,125 28 18,364 18 27,761 10 60.2%      
31 UniFeeder 42,341 37     42,341 37 100.0%      
32 Swire Shipping 41,353 31 37,983 26 3,370 5 8.1%      
33 Sinotrans 40,752 33 17,165 15 23,587 18 57.9% 16,000 4 39.3%
34 Grimaldi (Napoli) 40,675 39 36,506 37 4,169 2 10.2% 20,845 7 51.2%
35 Sinokor 38,067 36 19,411 22 18,656 14 49.0%      
36 Matson 37,945 23 31,393 17 6,552 6 17.3% 7,200 2 19.0%
37 Heung-A Shipping 37,395 32 13,109 18 24,286 14 64.9% 5,400 3 14.4%
38 NileDutch 36,638 17 15,341 5 21,297 12 58.1%      
39 OEL / Shreyas (Transworld Group) 36,553 25 28,460 18 8,093 7 22.1%      
40 Samudera 34,688 37 11,230 18 23,458 19 67.6%      
41 Seaboard Marine 32,717 25 1,444 2 31,273 23 95.6%      
42 Salam Pasific 30,114 46 30,114 46            
43 Meratus 28,799 50 28,140 45 659 5 2.3%      
44 Emirates Shipping Line 28,056 7     28,056 7 100.0%      
45 Linea Messina 27,196 13 23,360 8 3,836 5 14.1%      
46 S.C. India 27,041 8 17,766 6 9,275 2 34.3%      
47 Tanto Intim Line 26,547 46 26,547 46       537 1 2.0%
48 Namsung Shipping 25,739 29 19,590 22 6,149 7 23.9% 2,006 2 7.8%
49 MACS 20,946 12 10,114 6 10,832 6 51.7%      
50 Far Shipping 17,557 14     17,557 14 100.0% 3,610 2 20.6%
51 Log-In Logistica 16,705 7 8,964 4 7,741 3 46.3% 8,424 3 50.4%
52 FESCO 16,543 19 13,348 16 3,195 3 19.3%      
53 Crowley Liner Services 15,475 15 6,354 7 9,121 8 58.9% 4,800 2 31.0%
54 Bengal Tiger Line 15,471 10     15,471 10 100.0%      
55 Westwood 15,076 7     15,076 7 100.0%      
56 Turkon Line 13,568 8 13,568 8            
57 Temas Line 13,116 22 13,116 22            
58 Chun Kyung (CK Line) 12,730 16 7,951 11 4,779 5 37.5%      
59 Nantsing Container Lines 12,302 30     12,302 30 100.0%      
60 DAL 12,254 5 1,684 1 10,570 4 86.3%      
61 Marfret 11,861 8 3,525 3 8,336 5 70.3%      
62 Shanghai Hai Hua (Hasco) 11,631 17 8,121 13 3,510 4 30.2% 6,086 6 52.3%
63 Pasha Hawaii Transport Lines 11,520 5 11,520 5            
64 Dole Ocean Liner 11,471 12 9,178 10 2,293 2 20.0% 4,620 3 40.3%
65 Guangxi Hongxiang Shipping Co 10,984 23 10,984 23            
66 Peel Ports (BG Freight) 10,917 12     10,917 12 100.0%      
67 Qatar Navigation (Milaha) 10,888 10 4,566 6 6,322 4 58.1%      
68 Tropical Shg / Sea Star 10,586 19 6,586 14 4,000 5 37.8% 6,200 2 58.6%
69 Shanghai Jin Jiang 10,356 10 10,356 10            
70 King Ocean 10,325 12     10,325 12 100.0%      
71 Containerships OY 10,111 11 966 1 9,145 10 90.4% 8,280 6 81.9%
72 Independent Container Line 9,788 4     9,788 4 100.0%      
73 Borchard Lines 9,550 10 5,254 5 4,296 5 45.0%      
74 Melfi C.L. 9,320 6     9,320 6 100.0%      
75 MTT Shipping 9,256 8 7,383 6 1,873 2 20.2%      
76 Samskip 9,019 13 3,434 4 5,585 9 61.9%      
77 Caribbean Feeder Services 8,704 9 2,136 3 6,568 6 75.5%      
78 Great White Fleet 8,443 11     8,443 11 100.0%      
79 Eimskip 7,353 11 5,425 8 1,928 3 26.2% 875 1 11.9%
80 SeaFreight 7,200 6     7,200 6 100.0%      
81 Oceanic Cargo Lines 7,169 18 7,169 18            
82 Ningbo Ocean Shg Co 6,881 7 6,252 6 629 1 9.1% 11,492 7 167.0%
83 Vinalines 6,861 11 6,861 11       1,794 1 26.1%
84 Boluda Lines 6,813 9 2,975 5 3,838 4 56.3%      
85 Fujian Zhonghang Shipping (FZS) 6,708 4 6,708 4            
86 Tianjin Marine Shg Co 6,644 4 6,644 4            
87 Kambara Kisen 6,495 8 2,947 3 3,548 5 54.6%      
88 Valfajre Eight Shg Co 6,297 9 6,297 9            
89 Marguisa 6,116 4     6,116 4 100.0%      
90 Goto Shipping 5,905 6     5,905 6 100.0%      
91 Philippines Span Asia Carrier Corp. 5,898 14 5,898 14            
92 SASCO (Sakhalin Shipping Co) 5,872 12 5,552 11 320 1 5.4%      
93 Tarros 5,770 4     5,770 4 100.0%      
94 Interasia Line 5,763 4     5,763 4 100.0%      
95 Minsheng Shg 5,739 7 2,056 3 3,683 4 64.2%      
96 Admiral Feeder Line 5,671 7 5,331 6 340 1 6.0%      
97 EAS Datong 5,500 4 2,028 2 3,472 2 63.1%      
98 Pan Continental Shg 5,214 6 3,178 4 2,036 2 39.0% 2,018 2 38.7%
99 Caraka Tirta Perkasa 5,095 8 4,865 7 230 1 4.5%      
100 Dongjin Shg 5,035 9 2,891 7 2,144 2 42.6% 1,800 1 35.7%

 

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts