Công cụ track trace 

Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

hai-quan2-jpg-6541-1415788134

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu 08/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/01/2015
Ngày có hiệu lực 15/03/2015
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Tệp đính kèm: 08-nd.signed.pdf (3468547 Byte)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or