Công cụ track trace 

Danh sách doanh nghiệp Xuất nhập khẩu được ưu tiên Hải quan

Danh sách doanh nghiệp Xuất nhập khẩu được ưu tiên Hải quan

1. Công ty TNHH điện tử Samsung Vina;
2.  Công ty CP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang
3. Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng 

4. Công ty TNHH điện tử UMC Việt Nam
5. Tập đoàn Hoa Sen
6. Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam
7. Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam
8. Công ty CP Thực phẩm Sao Ta.
9. Công ty TNHH Datalogic Scanning Việt Nam 
10. Công ty TNHH Samsung Electronics Viet Nam Thái Nguyên.
11. Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC CE Complex
12. Công ty TNHH Samsung Vina 
13. Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam
14. Công ty TNHH Samsung Electro- Mechanics Việt Nam (SEMV);
15.Công ty TNHH Hansol Electronics Việt Nam (Hansol)
16. Công ty TNHH Samsung Electro-Machanics Việt Nam.
17.Công ty cổ phần Tong Hong Tannery Việt Nam- 
18. Công ty TNHH Kwong Lung Meko, 
19. Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam.
20. Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam 
21. Công ty TNHH điện Foster Việt Nam 
22. Công ty TNHH Denso Việt Nam
…………….
Danh sách chưa đầy đủ. 
Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or