Thép nhập khẩu :Kiểm tra chất lượng xong mới cho…

Thép nhập khẩu :Kiểm tra chất lượng xong mới cho thông quan
—>
Quy định mới của Bộ Công Thương, Khoa học và Công nghệ trong việc quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và nhập khẩu, có hiệu lực từ 21-3-2016.

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or