Sắp tới bên em có hàng về kho ngoại quan…

Sắp tới bên em có hàng về kho ngoại quan ở Hải Phòng. Mọi người cho em hỏi thủ tục hải quan và quy trình giao nhận hang ở kho ngoại quan như thế nào. Em cảm ơn.

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or