Rơi giấy tờ Chiều ngày 10.03 tôi có để quên…

Rơi giấy tờ
Chiều ngày 10.03 tôi có để quên tập giấy tờ tại Hải quan Bắc Hà Nội- ICD Mỹ Đình bao gồm:
1. 2 bộ kết quả kiểm tra chất lượng của công ty TNHH Việt Năng và Hóa đơn
2. 1 bộ kiểm tra chất lượng của công ty TNHH Direx Việt Nam
3. Và 1 số hóa đơn lấy lệnh khác

Ai nhặt được cho tôi xin lại tập giấy tờ trên. Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ
SĐT liên hệ: 0913.600.122
or : 0975.978.127

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or