Ông Dương Đức Bắc cho biết, trước vướng mắc của…

Ông Dương Đức Bắc cho biết, trước vướng mắc của nhiều DN hoạt động trong lĩnh vực gia công, sản xuất khẩu đối với việc lập báo cáo quyết toán hàng hóa XNK theo nguyên tắc “Nhập-Xuất-Tồn” nên diễn đàn (có hàng chục nghìn thành viên hoạt động trong lĩnh vực XNK) phối hợp với các giảng viên Học viện Tài chính đứng ra tổ chức các lớp tập huấn để giúp DN kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or