Làm gì khi bị Hải quan bác bỏ mã HS…

Làm gì khi bị Hải quan bác bỏ mã HS đã khai báo?
—>
Trường hợp không nhất trí với kết luận kiểm tra của cơ quan hải quan về tên hàng, mã số, xuất xứ, trọng lượng, chủng loại, chất lượng, trị giá hải quan thì người khai hải quan thực hiện khiếu nại hoặc được lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định để thực hiện việc giám định hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or