Hi cả nhà. Có ai làm hàng gia công, đã…

Hi cả nhà.
Có ai làm hàng gia công, đã bao giờ nhập hàng cúc chat lieu bang gỗ chưa nhỉ ? xin chỉ giáo với. Hàng nay có cần phải làm kiểm dịch ko a ?
Thanks nhé

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or