Em xin chào mọi người. Em xin hỏi trong hội…

Em xin chào mọi người. Em xin hỏi trong hội mình mọi người đi học lớp đào tạo của HVTC tổ chức về đã có ai làm xong báo cáo chưa ah?. Đã có công ty nào lên được báo cáo quyết toan của DNCX chưa ah? Có gì mọi người cùng chia sẻ với ah.

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or