Dear ACE! Mình hiện đang nhập 1 lô linh kiện…

Dear ACE!
Mình hiện đang nhập 1 lô linh kiện về thay thế hàng hỏng ở cty nhưng đối tác nước ngoài không lấy tiền thì phải khai báo thế nào vì trị giá lô hàng tương đối lớn.
Cảm ơn ACE!

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or