Công văn 1786/TCHQ-GSQL ngày 11/03/2016. 1. HQ không yêu cầu…

Công văn 1786/TCHQ-GSQL ngày 11/03/2016.

1. HQ không yêu cầu DN xuất trình Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng khi làm TTHQ.

2. Điều kiện để DN được đưa hàng về bảo quản bao gồm các chứng từ như văn bản đề nghị đưa hàng về bảo quản theo mẫu tại Thông tư 38/2015/TT-BTC; văn bản cam kết nộp bổ sung Phiếu chứng nhận kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu do Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định và cam kết thực hiện hành động khắc phục trong trường hợp hàng hóa NK không phù hợp quy định. Trường hợp DN xuất trình Phiếu thử nghiệm hiệu suất trên mức hiệu suất tối thiểu, cơ quan Hải quan sẽ thông quan cho lô hàng.

http://damvietxnk.weebly.com/blog/archives/03-2015

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or