BÁO CÁO QUYẾT TOÁN HÀNG GIA CÔNG THEO THÔNG TƯ…

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN HÀNG GIA CÔNG THEO THÔNG TƯ 38.

1. Các bước lập BCQT khi không có số liệu từ kế toán:

Có 1 thực tế là rất nhiều cty làm hàng gia công, kế toán không theo dõi các NPL, vật tư, máy móc thiết bị KHÔNG THANH TOÁN. Tất yếu không có sổ chi tiết của các loại này rùi. Vậy giờ có nhờ kế toán làm được không? Sẽ chẳng có mấy bạn kế toán giúp bạn việc này vì nhập lại dữ liệu cả 1 năm là hơi bị khó. Chỉ có thể nhờ họ hướng dẫn để hiểu cách nhập dữ liệu xuất nhập tồn theo nguyên tắc của kế toán thui. Vậy là muốn làm được BCQT, XNK phải tự làm với sự hỗ trợ của kế toán và kho để có số liệu chuẩn nhất.

a. Lên danh sách các HDGC cần nộp BCQT.

b. Hiểu rõ các cột trên BCQT cần điền là số liệu nào, vấn đề chênh lệch số lượng/tên hàng/ĐVT giữa kho và XNK thì xử lý ra sao (như file ảnh chụp tài liệu, rất chi tiết, các bạn cần đọc thật kỹ nhé). Note với các bạn là trên bảng BCQT, các bạn làm tổng cho tất cả các NPL, thành phẩm có chung tên hàng, đơn vị tính của tất cả các HDGC nhé. Insert thêm vài cột sau cột Ghi chú như Số HDGC, mã HS code, mã NPL/SP đã đky với HQ nếu chỉ thuộc 1 HDGC….Khi in BCQT gửi HQ thì ẩn những cột insert kia đi là OK.

Ví dụ:

– HD A có khuy, khóa nhựa, khóa đồng, HD B,C,D… cũng có những NPL tương tự, các bạn lấy số lượng của A + B + C+… để điền vào tất cả các cột của dòng 1.

– HD A,B,C… có sản phẩm cùng loại, cùng đơn vị tính thì cũng cộng gộp, lấy lượng tổng cho vào BCQT.

Lập sổ chi tiêt, theo dõi file excel…như thế nào thì tùy bạn, miễn là khi HQ yêu cầu giải trình thì bạn có số liệu chi tiết khớp với BCQT bạn đã nộp với cơ quan HQ là được.

c. Báo cáo theo thứ tự từ trên xuống: tất cả các loại NPL rồi mới đến Thành phẩm.

d. Dòng 1: NGUYÊN VẬT LIỆU NHẬP KHẨU.

– Tồn đầu kỳ 2015: Dành cho các HDGC thực hiện từ 2014 đến 2015(Đối phó để ra báo cáo chứ có thời gian phải làm lại toàn bộ sổ kế toán kho chi tiết theo đúng luật nhá).

Cách 1: chạy thanh khoản trên phần mềm ( chỉ là thao tác để DN theo dõi chứ không có khai báo gì lên CQHQ nên không cần lo lắng-> note cho những bạn chưa biết thao tác này), chiết xuất báo cáo 05, lọc và chốt số liệu đến 31/12/2014-> cách lọc thì các bạn cần tự mày mò nhé.

Cách 2: Vào phần theo dõi NPL nhâp xuất theo ngày tháng, chọn từng loại NPL, chiết xuất ra excel, hơi lâu vì chỉ có sheet từng mã NPL nhưng lại đầy đủ tk xuất nhập, ngày tháng và SL của từng mã đó.

– Như vậy đã có tồn đầu kỳ NPL để điền vào cột 4 rùi. Tuy nhiên, nếu có sản phẩm tồn đầu kỳ 2015, thì các bạn cần tính lại lượng tồn đầu kỳ NPL: Lượng tồn trên phần mềm – lượng sử dung cho số sản phẩm tồn đầu kỳ.
– Nhập trong kỳ : tương ứng với lượng tờ khai NK thôi (bao gồm cả TK nhập chuyển giao nhé).

– Xuất trong kỳ: lương NPL đã xuất kho để sử dụng cho các sp đã xuất khẩu + sản phẩm tồn kho + xuất chuyển giao.

– Tồn cuối kỳ: ai cũng hiểu rùi.

e. Dòng 2: THÀNH PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ NGUỒN NHẬP KHẨU

– Tồn đầu kỳ 2015:Dành cho các HDGC thực hiện từ 2014 đến 2015: check với kho xem có lượng sp tồn kho không, nếu có thì cho zô(xem lại phần tồn đầu kỳ NPL2015 ở trên).

– Nhập trong kỳ : tương ứng với lượng sản phẩm đã sx xong và được nhập kho thành phẩm.

– Xuất trong kỳ: lương sp đã xuất kho để xuất khẩu + xuất chuyển giao.

– Tồn cuối kỳ: ai cũng hiểu rùi.

f. Lưu ý:
– Xuất NPL trong kỳ luôn luôn >=lượng SP xuất trong kỳ X định mức sử dụng-> Vì NPL có thể xuất cho cả sp tồn kho.

– Cần làm sổ chi tiết, sổ tổng hợp theo yêu cầu, ĐÚNG QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN để ra được BCQT, vì vậy nếu ai đang sử dụng phần mềm của Thái Sơn thì chịu khó nhập dữ liệu vào mục KẾ TOÁN KHO nhé. Còn không thì làm thủ công file excel, căn cứ vào dữ liệu trên phần mềm HQ. Cách làm thì hỏi kế toán.

– Đối với loại NPL nhập GC tự cung ứng, các bạn cần lấy tên hàng, số liệu bên kế toán để đối chiếu vì họ có theo dõi loại NPL này(nó có thanh toán). NPL Nhập SXXK cung ứng cho HDGC thì được báo cáo theo loại hình SXXK.

2. Hồ sơ cần chuẩn bị để lập BCQT:

a. Các HDGC / phụ lục HDGC đã thực hiện xong nhưng chưa thanh khoản/BCQT và HDGC/phụ lục HDGC đang thực hiện.

b. Các bảng định mức; điều chỉnh định mức.

c. Các biên bản thỏa thuận có liên quan đến HDGC trong quá trình thực hiện, BB thanh lý HDGC, thỏa thuận chuyển giao NPL,SP sang HDGC khác.

d. Các TKHQ.

e. Phiếu nhập kho, xuất kho ( kể cả NPL, SP, máy móc thiết bị chuyển giao).

f. Các chứng từ liên quan đến việc xử lý phế liệu, phế thải.

g. Báo cáo tài chính và các khoản hạch toán chi tiết liên quan đến các HDGC (tài khoản theo dõi NPL, thành phẩm, tài khoản theo dõi chi phí GC, các sổ kế toán nếu có…).

h. Chứng từ chứng minh việc xử lý NPL dư thừa sau khi kết thúc HDGC.

3. Biểu mẫu BCQT:

– Mẫu 15/BCQT/GSQL: thay TRỊ GIÁ bằng SỐ LƯỢNG -> chắc chả có công ty GC nào lại làm báo cáo về trị giá, nếu có thì đó là 1 hệ thống Kho – Kế Toán-XNK chuẩn không cần chỉnh và cực kỳ chuyên nghiệp.

– Mẫu 16/BCQT-MMTB/GSQL: chỉ HDGC nào có máy móc thiết bị thuê mượn phục vụ cho HDGC mới cần báo cáo mẫu này.

4. Các công văn hướng dẫn chi tiết nhất về BCQT:

– CV số 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 (điều 7). Đối với loại hình đặt GC ở nước ngoài (Điều 10a2).

– CV số 597/TCHQ-GSQL 21/01/2016 Thực hiện báo cáo Quyết toán.

– CV số 1501/TCHQ-GSQL ngày 29/02/2016 V/v hướng dẫn báo cáo quyết toán NVL hàng Gia công và SXXK theo năm tài chính và triển khai thực hiện phần III quyết định số 1966/QĐ-TCHQ.

– Công văn 1171/TCHQ-GSQL ngày 17/02/2016 V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa GC, SXXK, DNCX (Vướng mắc khi thực hiện báo cáo quyết toán nguyên liệu, vật tư, thành phẩm từ nguồn nhập khẩu theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL).

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or