Bản tin xuất nhập khẩu 14/3/2016 – Hải quan tăng…

Bản tin xuất nhập khẩu 14/3/2016
– Hải quan tăng cường kiểm soát hưởng thuế xuất ưu đãi đối với Xăng dầu nhập khẩu kể từ ngày 21/3
– Kể từ 21/3 Cơ quan hải quan chỉ thông quan mặt hàng thép khi có kết quả kiểm tra chuyên ngành.

https://www.facebook.com/1571445619812185/videos/vb.1571445619812185/1577812235842190/?type=2&theater

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or