Anh chi em nao trong group co kinh nghiem mo…

Anh chi em nao trong group co kinh nghiem mo TK loai hinh E21 – Nhap nguyen phu lieu gia cong cho thuong nhan nuoc ngoai chi giup em voi ah? Em dang mo TK loai hinh nay cho doanh nghiep che xuat nhận gia cong cho 1 cty nuoc ngoai nhung lai nhap NPL (cụ thể thùng carton-packing) tu 1 cty nội địa, moi nguoi cho em hỏi Nhóm loại Hình ở đây phải chọn là gia công đúng ko ah? (KDĐT,CX,SXXK) và khi chọn nhóm Gia công phải đky HĐ Gia cong thì moi truyền được Tk đúng ko ah? Cảm on moi nguoi!

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or