Ứng dụng nguyên tắc Pareto 80/20 trong Chuỗi cung ứng

May 06 2019

I/ Nguyên tắc Pareto 80/20

Vào năm 1897, Vilfredo Pareto, một nhà kinh tế học người Italia, trong khi đang học về sự phân bố của cải và thu nhập tại nước Anh trong thế kỷ 19, đã phát hiện ra, phần lớn diện tích đất đai và thu nhập được kiểm soát bởi một lượng nhỏ số người trong xã hội. Trên thực tế, 20% dân số kiểm soát đến 80% của cải và thu nhập.

Trong những phân tích và nghiên cứu tiếp theo, Pareto đã phát hiện ra rằng, nguyên tắc này không chỉ đúng trong nhiều quốc gia, giai đoạn lịch sử.Thường gặp nhất là chúng ta vẫn nghe nói rằng, 20% khách hàng tạo ra 80% lợi nhuận cho một doanh nghiệp.

Các bạn hãy thử quan sát các sự việc xung quanh cuộc sống hằng ngày, hay như quỹ thời gian mà các bạn tiêu tốn. các kết quả đạt được dựa trên quy luật nào ?

Ngày nay, các nhà quản lý dự án biết rằng 20 phần trăm công việc tiêu tốn 80 phần trăm thời gian và tài nguyên. 20 phần trăm đó được tạo thành từ 10 phần trăm đầu tiên và 10 phần trăm cuối cùng của dự án.

Các ví dụ khác bạn có thể gặp phải :

+ 80 phần trăm doanh thu của một công ty được tạo ra bởi 20 phần trăm khách hàng của công ty

+80 phần trăm khiếu nại đến từ 20 phần trăm khách hàng

+80 phần trăm vấn đề chất lượng ảnh hưởng đến 20 phần trăm sản phẩm của công ty

Điều ngược lại cũng đúng :

+20 phần trăm các nhà đầu tư cung cấp 80 phần trăm tài trợ

+20 phần trăm nhân viên sử dụng 80 phần trăm của tất cả các ngày nghỉ phép

+20 phần trăm bài đăng của blog tạo ra 80 phần trăm lưu lượng truy cập của nó

Như vậy, ” khoảng 80% kết quả là do 20% nguyên nhân gây ra ”

II/ Áp dụng vào Logistics và chuỗi cung ứng

1) Cải thiện lịch trình giao hàng của nhà cung cấp của bạn

Pareto là một công cụ tuyệt vời khi phân tích hiệu suất của nhà cung cấp và quyết định chiến lược quản lý của bạn – nhà cung cấp nào cần tập trung vào và tuyến đường nào gây ra để xóa bỏ. Phải cân nhắc mọi phương pháp cắt giảm chi phí trên tuyến đường này.

2) Áp dụng kiểm soát quản lý hàng tồn kho thích hợp thông qua

Khi tiến hành phân tích hiệu quả kinh doanh, bạn hãy áp dụng các nguyên tắc Pareto cho các bộ phận.

Sẽ có 20% lượng hàng lưu kho gây ra 80% chi phí hoạt động. Vì thế cần liên hệ với khách hàng trong nhóm 20% đó, cả tích cực và tiêu cực, để tìm hiểu nhu cầu riêng biệt của họ, từ đó đưa ra các phương án có chi phí thấp hơn nhưng vẫn giữ mức độ dịch vụ với khách hàng

3) Tầm quan trọng của khách hàng – Ưu tiên trong kinh doanh

Có khoảng 20% hoặc ít hơn lượng khách hàng mang lại doanh thu lớn ( 80%) cho công ty bạn. Con số này có thể dựa trên nhiều yếu tố như độ tin cậy, mức độ trung thành, số lượng hàng ….Bạn có thể điều chỉnh mô hình marketing, sale và logistics dựa trên các con số đó và nâng cao mức dịch vụ tới khách hàng?  Doanh nghiệp cần áp dụng nguyên tắc này để tập trung vào những khu vực nào mà vừa duy trì được mục tiêu, vừa cắt giảm được chi phí.

Write a Reply or Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!