QUY TRÌNH LÀM HÀNG XUẤT KHẨU ĐI CAMBODIA QUA CỬA KHẨU BIÊN GIỚI ĐƯỜNG BỘ

August 01 2019

Quy trình làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa qua Campuchia ở cửa khẩu biên giới đường bộ. Tổng quan về hàng hóa từ Việt nam xuất đi Cam bốt. – Hàng quá cảnh. – Hàng dự án đầu tư và hàng bán vào Khu kinh tế đặc biệt (SEZ). – Hàng xuất kinh doanh.
Đặc thù: mỗi cửa khẩu đường bộ sẽ có vài mặt hàng chủ lực thường xuyên XNK

CĂN CỨ PHÁP LÝ:
– Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.
– Quyết định 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.
– Thông tư 09/2016/TT-BQP ngày 03/02/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.
+ Chú ý, Khoản 2 Điều 12 Thông tư 09/2016/TT-BQP quy định về Công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Bộ đội Biên phòng cửa khẩu:
a) Kiểm tra đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: Để đảm bảo hàng hóa đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu trước khi vận chuyển ra khỏi khu vực cửa khẩu, Bộ đội Biên phòng cửa khẩu kiểm tra các loại giấy tờ liên quan đến chủ hàng, doanh nghiệp và hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu theo quy định của pháp luật.
b) Kiểm tra thực tế hàng hóa, đảm bảo an ninh quốc gia: – Kiểm tra, đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế hàng hóa với hồ sơ hàng hóa; tập trung phát hiện các dấu hiệu liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, buôn lậu và gian lận thương mại, phát hiện xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu;
– Hàng hóa thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật Hải quan được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa (trừ trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật).
– Thông tư 39/2015/TT-BGTVT quy định về trình tự thủ tục cấp giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia.
– Nghị định 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.
Xem MỤC 2. KIỂM DỊCH Y TẾ ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ.
– Thông tư 46/2014/TT-BYT ngày 05/12/2014 Hướng dẫn Quy trình kiểm dịch y tế biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện xử lý y tế hàng hóa, hàng hóa, phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng Không.
– Thông tư 42/2015/TT-BTC ngày 27/03/2015 quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Xem Chương III THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH QUA CỬA KHẨU ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA. – Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Bước 1: Khai và truyền tờ khai hải quan trên phần mềm VNACCS. Nộp hồ sơ hải quan cho lô hàng xuất khẩu với hải quan cửa khẩu, làm kiểm hóa nếu có, đồng thời xuất trình hàng hóa để Hải quan giám sát cửa khẩu kiểm tra, giám sát, đối chiếu với khai báo của chủ hàng trên tờ khai hải quan. Nộp Tờ khai và biên lai lệ phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu để HQ đóng dấu và ký xác nhận.  
Bước 2: Đăng ký SỔ / PHIẾU THEO DÕI GIÁM SÁT PHƯƠNG TiỆN XUẤT NHẬP CẢNH, PHƯƠNG TiỆN XUẤT BIÊN, NHẬP BIÊN với Hải quan để hải quan nhập máy theo dõi PTVT xuất nhập biên. Hồ sơ gồm:   – SỔ / PHIẾU THEO DÕI GIÁM SÁT PHƯƠNG TiỆN XUẤT NHẬP CẢNH, PHƯƠNG TiỆN XUẤT BIÊN, NHẬP BIÊN  theo mẫu STDPT-XNC-XNB. – Tờ khai hải quan xuất khẩu. – Chứng minh nhân dân hoặc bằng lái của Tài xế. – Giấy chứng nhận đăng ký xe tải (cavet xe).   Trường hợp xe có Sổ liên vận thì không phải xuất trình các chứng từ trên. Xuất trình Sổ liên vận cho Hải quan nhập máy và ký đóng dấu vào Sổ liên vận

Bước 3: Đóng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu (Một số cửa khẩu chưa thu phí này). Hồ sơ gồm:   – Tờ khai nộp phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu. – Tờ khai hải quan. – Sổ đăng kiểm nếu là xe tải (xe cont thì khai báo số cont)

Bước 4: Liên hệ trực ban Đồn Biên phòng cửa khẩu để khai báo thông tin về con người và PTVT xuất nhập biên. Trình phiếu xác nhận đã đăng ký với trực ban cho bộ đội biên phòng tại Barrie đi Cambodia lúc xe qua cửa khẩu.   Đóng dấu hộ chiếu cho tài xế và người đi cùng. Trường hợp không có hộ chiếu thì phải đăng ký thêm với bộ đội biên phòng.   Bước 5: Liên hệ phía Cambodia dẫn xe cửa khẩu Campuchia để giao hàng và dẫn xe về.   Bước 6: Trình phiếu đã đăng ký với trực ban cho Bộ đội biên phòng tại cổng gác chiều về Việt nam

Bước 7: Làm giấy Chứng nhận kiểm tra và xử lý y tế hàng hóa và phương tiện vận tải và đóng lệ phí. Giao liên xanh giấy Chứng nhận kiểm tra và xử lý y tế hàng hóa và phương tiện vận tải và biên lai lệ phí cho cán bộ kiểm dịch để phun thuốc cho xe.

Bước 8: Xuất trình SỔ / PHIẾU THEO DÕI GIÁM SÁT PHƯƠNG TiỆN XUẤT NHẬP CẢNH, PHƯƠNG TiỆN XUẤT BIÊN, NHẬP BIÊN hoặc SỔ LIÊN VẬN cho Hải quan giám sát chiều về Việt Nam để hải quan kiểm tra xe.   Bước 9: đóng dấu hộ chiếu nếu đi bằng hộ chiếu.   Bước 10: Về công ty làm thanh toán tiền tạm ứng. Lưu ý: Thủ tục Hải quan và Biên phòng ở mỗi cửa khẩu sẽ khác nhau 1 chút. Cần chú ý về thời gian đóng mở cửa khẩu. Vd: Hải quan và Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Xa mát mở cửa làm việc từ 6h sáng đến 21h. Hoặc NV XNK nộp hồ sơ tại HQ Mộc bài từ lúc 4h sáng…

( sưu tầm )Write a Reply or Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!