Lean Manufacturing – Sản xuất tinh gọn

April 22 2019
 1. Định nghĩa

Sản xuất tinh gọn hay sản xuất tiết kiệm ( Lean manufacturing; viết tắt: Lean) là một trong những phương pháp quản trị hiện đại nhằm tinh gọn hóa sản xuất, giảm thiểu lãng phí trong doanh nghiệp, gia tăng hiệu quả kinh doanh.

 1. Lợi ích
 • Giảm thiểu chất thải – Có thể cho là lợi ích đáng kể nhất của hệ thống, sản xuất tinh gọn có thể giảm thiểu chất thải một cách hiệu quả trong một cơ sở sản xuất. Khi các công ty ngồi trên một lượng lớn hàng tồn kho và chất thải, quá trình này sẽ loại bỏ hàng tồn kho lỗi thời hoặc cũ. Cùng với giảm thiểu chất thải, quá trình cũng giảm chi phí trong hoạt động.
 • Tăng cường mối quan hệ khách hàng – Thay vì chỉ tập trung vào nhu cầu của tất cả người tiêu dùng, lean tập trung chủ yếu vào người tiêu dùng trung thành. Đây là cách bạn có thể xây dựng các mối quan hệ mạnh mẽ và đáng tin cậy với các khách hàng đáng tin cậy và giữ cho doanh thu ổn định đến.
 • Cơ sở hạ tầng tinh gọn – Cơ sở hạ tầng tinh gọn có nghĩa là chỉ giao dịch với một số thành phần: xây dựng, công cụ, vật tư, thiết bị và lao động để đáp ứng nhu cầu hàng tồn kho trong thời gian ngắn. Cơ sở không lãng phí bất kỳ không gian nào trong hoạt động và cho phép cơ sở đến gần nhất có thể với hiệu quả sản xuất.’
 • Chất lượng sản phẩm tăng: Hiệu quả được cải thiện sẽ giải phóng nhân viên và nguồn lực cho sự đổi mới và kiểm soát chất lượng mà trước đây đã bị lãng phí.
 • Cải thiện thời gian sản xuất: Khi quy trình sản xuất được sắp xếp hợp lý, doanh nghiệp có thể đáp ứng tốt hơn với sự biến động của nhu cầu và các biến số thị trường khác, dẫn đến độ trễ ít hơn và thời gian dẫn tốt hơn.
 • Sự hài lòng của nhân viên: Người lao động biết khi nào thói quen hàng ngày của họ bị cồng kềnh hoặc đóng gói với những công việc không cần thiết, và nó ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần. Sản xuất tinh gọn không chỉ tăng năng suất, mà cả sự hài lòng của nhân viên.
 • Lợi nhuận tăng: Và, tất nhiên, năng suất cao hơn với chất thải ít hơn và chất lượng tốt hơn cuối cùng tạo nên một công ty có lợi nhuận cao hơn.

3. Nhược điểm

 • Vấn đề cung cấp  – Bởi vì chỉ có một lượng nhỏ hàng tồn kho trong tay, sản xuất tinh gọn phụ thuộc nhiều vào các nhà cung cấp có thể cung cấp sản phẩm cho quá trình sản xuất một cách đáng tin cậy và không bị gián đoạn. Các vấn đề như nhân viên đình công, sự chậm trễ trong vận chuyển và lỗi chất lượng từ phía các nhà cung cấp có thể tạo ra sự cố sản xuất có thể gây tổn thất nặng nề. Các nhà cung cấp có thể không thể hoặc không sẵn lòng cung cấp các bộ phận hoặc sản phẩm theo lịch trình chặt chẽ hơn hoặc với số lượng nhỏ hơn. Những nhu cầu này có thể gây gánh nặng cho các nhà cung cấp với chi phí không có lợi và tạo ra những căng thẳng cuối cùng ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và có thể gây ra những thay đổi thường xuyên của nhà cung cấp, hoặc thậm chí khó khăn trong việc tìm kiếm nhà cung cấp có thể cung cấp theo lịch trình cần thiết.
 • Chi phí thực hiện cao – Thực hiện sản xuất tinh gọn thường có nghĩa là tháo dỡ hoàn toàn các thiết bị và hệ thống nhà máy  trước đó. Thời gian đào tạo nhân viên đào tạo có thể dài và để có được các nhà quản lý có kinh nghiệm trong quy trình sản xuất tinh gọn có thể thêm đáng kể vào chi phí tiền lương của các công ty. Việc mua máy móc làm tăng hiệu quả và thiết lập các tế bào làm việc nhỏ hơn có thể thêm vào nợ dài hạn. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt, có thể thấy chi phí chuyển đổi sang các quy trình sản xuất tinh gọn bị cấm.
 • Nhân viên không đồng tình – Các quy trình sản xuất tinh gọn đòi hỏi phải đại tu hoàn toàn các hệ thống sản xuất có thể gây ra căng thẳng và từ chối bởi những nhân viên thích cách làm việc cũ. Hơn nữa, sản xuất tinh gọn đòi hỏi đầu vào của nhân viên liên tục về kiểm soát chất lượng, điều mà một số nhân viên có thể cảm thấy không phù hợp hoặc không đủ tiêu chuẩn để làm. Nhân viên lớn tuổi có thể thích các phương pháp trước đây và có thể gây ra sự kháng cự giữa những người khác trong nhóm làm việc. Đây là nơi các nhà quản lý giỏi trở nên quan trọng đối với việc chuyển đổi sang sản xuất tinh gọn. Cũng có thể có một số khó khăn trong việc tìm kiếm các nhà quản lý có đủ kỹ năng lãnh đạo và thuyết phục để vượt qua sự kháng cự này.
 • Vấn đề không hài lòng của khách hàng – Bởi vì quy trình sản xuất tinh gọn phụ thuộc vào hiệu quả của nhà cung cấp, bất kỳ sự gián đoạn nào trong chuỗi cung ứng, và do đó, trên sản xuất có thể là một vấn đề ảnh hưởng xấu đến khách hàng. Sự chậm trễ giao hàng có thể gây ra các vấn đề tiếp thị lâu dài có thể khó khắc phục.
Mạc Hữu Toàn

Write a Reply or Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!