KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PHÂN LOẠI

October 10 2019

Kính gửi: Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương).

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 133/PVTM-P1 ngày 25/02/2018 của Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) và phụ lục đính kèm đề nghị có ý kiến đối với thông tin mô tả mặt hàng ván sợi khô thô, Tổng cục Hải quan có ý kiên như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính thì nhóm 44.11 chi tiết cho mặt hàng ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa ghép lại bằng keo hoặc bằng các chất kết dính hữu cơ khác; phân nhóm 4411.1X (gồm 4411.12.00, 4411.13.00, 4411.14.00) chi tiết cho mặt hàng ván sợi có tỷ trọng trung bình (MDF).

Tham khảo chú giải chi tiết HS thì ván sợi được sản xuất theo “quy trình sản xuất khô” bao gồm ván sợi có tỷ trọng trung bình (MDF), được sản xuất theo quy trình trong đó nguyên liệu phụ là nhựa phản ứng nhiệt được thêm vào cùng các sợi gỗ làm khô nhằm tăng cường sự gắn kết trong quá trình nén. Tỷ trọng nói chung ở mức từ 0,45g/cm3 đến 1g/cm3. Trong tình trạng chưa bị tác động, loại ván này có hai mặt nhẵn. Loại này được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như làm đồ nội thất, trang trí nội thất và trong xây dựng.

Ván sợi có tỷ trọng trung bình với tỷ trọng trên 0,8g/cm3 trong thương mại đôi khi cũng được hiểu là “ván sợi có tỷ trọng cao (HDF)”.

Như vậy, mặt hàng ván sợi có tỷ trọng trung bình (MDF) có các đặc tính như nêu trên được phân loại vào mã số 4411.12.004411.13.004411.14.00 tùy theo chiều dày tương ứng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Phòng vệ thương mại biết.

Write a Reply or Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!