Hơn 9 triệu tờ khai hải quan, chỉ có gần 5,2% luồng Đỏ

October 10 2019

HQ Online) – Tỷ lệ tờ khai hàng hóa phải kiểm tra thực tế (luồng Đỏ) hiện thấp hơn mục tiêu đặt ra trong Chiến lượng phát triển Hải quan đến năm 2020.

Theo Tổng cục Hải quan, cập nhật hết tháng 9, toàn ngành tiếp nhận, xử lý hơn 9,027 triệu tờ khai hải quan.

Theo Quyết định 448/QĐ-TTg năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt duyệt Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020, tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa đến 2015 là dưới 10% và đến 2020 phấn đấu đạt dưới 7%.

Trong đó, tờ khai thuộc luồng Xanh gần 5,15 triệu, chiếm tỷ lệ 57,02%; tờ khai luồng Vàng hơn 3,4 triệu, chiếm 37,8%; tờ khai luồng Đỏ là hơn 467 nghìn, chiếm 5,18%.

Trong 9 tháng đầu năm, có 3/35 Cục Hải quan địa phương xử lý từ 1 triệu tờ khai trở lên gồm: Cục Hải quan TPHCM, Cục Hải quan Hải Phòng và Cục Hải quan Bình Dương.

Trong đó, Cục Hải quan TP HCM có hơn 2,44 triệu tờ khai, với 54,54% tờ khai luồng Xanh, 39,26% tờ khai luồng Vàng và 6,2% tờ khai khai luồng Đỏ.

Cục Hải quan Hải Phòng đứng thứ 2 về số lượng tờ khai với gần 1,22 triệu tờ khai, trong đó tờ khai luồng Xanh, Vàng, Đỏ lần lượt có tỷ lệ là: 51,5%, 43,32% và 5,18%.

Cục Hải quan Bình Dương có hơn 1,2 triệu tờ khai với tỷ lệ luồng Xanh đạt 60,34%, luồng Vàng 36,91% và luồng Đỏ 2,75%.

Ngoài ra, một số đơn vị có lượng tờ khai lớn có thể kể đến như: Cục Hải quan Đồng Nai với hơn 926 nghìn tờ khai; Cục Hải quan Bắc Ninh hơn 863 nghìn tờ khai; Cục Hải quan Hà Nội hơn 756 nghìn tờ khai…

Trong 35 Cục Hải quan địa phương, hết tháng 9, có 7 đơn vị lượng tờ khai chưa vượt qua 10.000 gồm các cục hải quan: Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Tĩnh, Gia Lai- Kon Tum, Đồng Tháp, Cà Mau.

Liên quan đến kim ngạch xuất nhập khẩu, hết tháng 9, toàn Ngành xử lý thủ tục cho lượng hàng hóa với kim ngạch gần 382 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng hơn 29 tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa trong 9 tháng đạt mức thặng dư cao nhất từ trước tới nay, lên đến 7,1 tỷ USD. Trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thặng dư 24,63 tỷ USD, ngược lại doanh nghiệp trong nước thâm hụt 17,53 tỷ USD.

Write a Reply or Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!