Chủ đề 2: CÁC HÀNG PHẢI XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

July 24 2019

Theo PHỤ LỤC III: DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP, ĐIỀU KIỆN
(Kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ)
CÁC THÔNG TƯ LIÊN QUAN:
1. hàng thuộc sở thông tin truyền thông: Số: 22/2018/TT-BTTTT
2. Hàng thuộc cục an ninh mạng : Số: 13/2018/TT-BTTTT
3. Hàng thuộc quản lí văn hóa thể thao và du lịch Số: 24/2018/TT-BVHTTDL 
4. Hàng kiểm dịch cục bảo vệ thực vật: Số: 30/2014/TT-BNNPTNT
5. Hàng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn Số: 25/2016/TT-BNNPTNT
6. Hàng kiểm dịch động vật, sản phẩm thủy sản Số: 26/2016/TT-BNNPTNT
(1 vài hàng khác vui lòng inbox)
——————————————

Sưu tầm : Ngọc Thúy – Liên hệ : 0392.016.020
CBO MỸ PHẨM, THỰC PHẨM,CNTT, HSNL, PCCC,KTCL, GP TRANH VẼ…

Write a Reply or Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!