CHIA SẺ TÀI LIỆU TẬP HUẤN VÀ FILE BÀI GIẢNG

August 02 2019

Chia sẻ link tải về tài liệu tập huấn chuyên sâu do các thành viên Đoàn đàm phán Hiệp định CPTPP thực hiện nhằm hướng dẫn, thực hành tra cứu và thực thi cam kết trong một số lĩnh vực cơ bản như thuế xuất nhập khẩu, quy tắc xuất xứ.

Đây là tài liệu tập huấn ngày 08/05/2019, tại thành phố Hải Phòng. Do Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị “Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) – Một số cam kết quan trọng và những điều cần lưu ý” với sự chủ trì của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh.

– Link tải về File bài giảng: HƯỚNG DẪN TRA CỨU CAM KẾT VỀ THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU TRONG HIỆP ĐỊNH CPTPP: https://drive.google.com/file/d/1e0JpiikNFAZay_we4nltzZPoB7qBiKjI/view?usp=sharing

– Link tải về File bài giảng: BÀI TẬP TÌNH HUỐNG ÁP DỤNG QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG CPTPP: https://drive.google.com/file/d/1aAvn_4HjXg3C1JV1RshPBHIUBplJfL_i/view?usp=sharing

– Link tải về File bài giảng: QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG CPTPP.:

https://drive.google.com/file/d/1OhzrFwEmfSPJ5u_7sgwp1pTI4OkeSFO5/view?usp=sharing

Write a Reply or Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!