BÁO CÁO LOGISTICS VIỆT NAM NĂM 2018 – LOGISTICS VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ( BỘ CÔNG THƯƠNG )

May 16 2019

Bản đầy đủ : https://drive.google.com/file/d/1CKYTX7HEqC3e5Thx27RuoIgTrVp35DFE/view

MỤC LỤC

Chương I: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS

1. Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2018

1.1.1. Tình hình chung
1.1.2. Hoạt động sản xuất
1.1.3. Đầu tư và tín dụng
1.1.4. Xuất nhập khẩu
1.1.5. Thương mại trong nước

1.2. Thị trường logistics thế giới năm 2018

1.2.1. Tổng quan thị trường logistics thế giới
1.2.2. Thị trường dịch vụ logistics trên thế giới
1.2.3. Tình hình các loại hình dịch vụ logistics trên thế giới
1.2.4. Logistics theo các khu vực địa lý trên thế giới
1.2.5. Hoạt động của một số doanh nghiệp dịch vụ logistics lớn trên thế giới

1.3. Pháp luật, chính sách về logistics

1.3.1. Pháp luật về logistics
1.3.2. Cải cách hành chính, quản lý và kiểm tra chuyên ngành
1.3.3. Cơ chế Một cửa quốc gia, Cơ chế Một cửa Asean
1.4. Hạ tầng giao thông
1.4.1. Hạ tầng giao thông đường bộ
1.4.2. Hạ tầng giao thông đường sắt
1.4.3. Hạ tầng giao thông đường biển
1.4.4. Hạ tầng giao thông đường thủy nội địa
1.4.5. Hạ tầng giao thông đường hàng không
1.4.6. Kết nối hạ tầng giao thông

1.5. Trung tâm logistics

1.5.1. Hiện trạng trung tâm logistics ở Việt Nam
1.5.2. Một số vấn đề đặt ra đối với phát triển trung tâm logistics

CHƯƠNG II. DỊCH VỤ LOGISTICS

2.1. Tình hình chung về ngành dịch vụ logistics

2.2. Dịch vụ vận tải

2.2.1. Tình hình chung
2.2.2. Vận tải đường bộ
2.2.3. Vận tải đường biển
2.2.4. Vận tải đường sắt
2.2.5. Vận tải đường thủy nội địa
2.2.6. Vận tải đường hàng không

2.3. Dịch vụ kho bãi

2.3.1. Dịch vụ ngoại quan
2.3.2. Dịch vụ kho hàng lạnh

2.4. Dịch vụ giao nhận

2.5. Các dịch vụ khác

2.5.1. Dịch vụ đại lý hải quan
2.5.2. Dịch vụ chuyển phát

2.6. Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam

2.6.1. Tình hình chung
2.6.2. Năng lực của các doanh nghiệp dịch vụ logistics
2.6.3. Khó khăn đối với doanh nghiệp dịch vụ logistics

2.7. Phát triển thị trường dịch vụ logistics Việt Nam

2.7.1. Phát triển nguồn cung ứng dịch vụ logistics
2.7.2. Nguồn cầu dịch vụ logistics tại Việt Nam
2.7.3. Xúc tiến phát triển dịch vụ logistics

CHƯƠNG III. ỨNG DỤNG LOGISTICS TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH

3.1. Tình hình chung về ứng dụng logistics trong sản xuất, kinh doanh
3.2. Thực trạng

3.2.1. Loại hình doanh nghiệp và chi phí logistics của doanh nghiệp
3.2.2. Các hoạt động logistics doanh nghiệp tự thực hiện
3.2.3. Các dịch vụ logistics doanh nghiệp thuê ngoài
3.2.4. Tiêu chí đánh giá và lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics
3.2.5. Quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và doanh nghiệp dịch vụ logistics

3.3. Đánh giá về ứng dụng logistics trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp

3.3.1. Hoạt động logistics trong mua hàng
3.3.2. Hoạt động logistics trong sản xuất
3.3.3. Hoạt động kiểm soát hàng tồn kho
3.3.4. Năng lực quản lý và nhân sự logistics

3.4. Đề xuất của các doanh nghiệp sản xuất về cải thiện dịch vụ logistics

CHƯƠNG IV. CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN VỀ LOGISTICS

4.1. Ứng dụng công nghệ trong logistics
4.1.1. Đánh giá chung về ứng dụng công nghệ logistics
4.1.3. Các khó khăn của doanh nghiệp khi ứng dụng công nghệ trong logistics
4.1.4. Các đề xuất giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ trong logistics
4.2. Đào tạo và phát triển nhân lực về logistics
4.2.1. Nhu cầu nhân lực logistics
4.2.2. Đào tạo nhân lực logistics
4.2.3. Tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với nhân lực logistics
4.3. Phổ biến, tuyên truyền về logistics
4.3.1. Công tác thông tin, tuyên truyền trên các kênh truyền thông
4.3.2. Một số hội nghị, hội thảo, hoạt động tuyên truyền về logistics trong năm 2018
4.4. Hợp tác quốc tế về logistics
4.4.1. Các hoạt động trao đổi đoàn
4.4.2. Hoạt động liên doanh, liên kết, mua bán và sáp nhập
4.4.3. Đầu tư ra nước ngoài

CHƯƠNG V. LOGISTICS VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

5.1. Nhu cầu dịch vụ logistics trong thương mại điện tử (TMĐT)
5.2. Một số mô hình dịch vụ tiêu biểu

5.2.1. Dịch vụ Chuyển phát nhanh (CPN)
5.2.2. Giao hàng – thu tiền (COD)
5.2.3. Dịch vụ giao hàng chặng cuối

5.3. Một số doanh nghiệp logistics phục vụ TMĐT ở Việt Nam

5.3.1. Lazada Express
5.3.2. Vietnam Post
5.3.3. EMS
5.3.4. Viettel Post
5.3.5. Giao Hàng Nhanh
5.3.6. Fado

5.4. Những vấn đề mà các doanh nghiệp phải đối diện

5.4.1. Thiếu nguồn cung đầu vào cho dịch vụ
5.4.2. Áp lực dịch vụ tốt hơn và chi phí thấp hơn
5.4.3. Khung pháp lý trong TMĐT xuyên biên giới
5.4.4. Vận tải hàng không và hạ tầng liên quan
5.4.5. Phương tiện vận tải đầu cuối và dịch vụ hỗ trợ
5.4.6. Thanh toán bằng tiền mặt trong TMĐT
5.4.7. Cung cấp thiết bị, giải pháp công nghệ
5.4.8. Nguồn nhân lực

5.5. Một số gợi ý nâng cao năng lực dịch vụ logistics cho TMĐT

5.5.1. Phát triển các trung tâm logistics hay tổ hợp dịch vụ hàng hóa hàng không
5.5.2. Quy hoạch hệ thống trung tâm hoàn tất đơn hàng TMĐT
5.5.3. Đào tạo nhân lực logistics chuyên TMĐT và các ngành liên quan
5.5.4. Chính phủ và các Bộ, ngành

Write a Reply or Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!